top of page

Video – Ditt varumärkes viktigaste kontaktpunkt

Video kan vara den avgörande pusselbiten för hur ditt varumärke uppfattas. Med video kan du bygga upp ett stort förtroendekapital och framställa din verksamhet på ett sätt som resonerar med din målgrupp.Innan vi fördjupar oss ytterligare i potentialen med video som en av varumärkets viktigaste kontaktpunkter, låt oss börja i rätt ände, vad är ett varumärke och varför är det viktigt.


Ditt varumärke är helt enkelt uppfattningen andra har av ditt företag. Denna uppfattning är vad som i sin tur driver beteenden, är upplevelsen positiv kommer de att vilja interagera med ditt varumärke och bli er kund, är den negativ kommer de att avstå.


Uppfattningar är dock inte något statiskt. Vi formar ständigt nya tankar och åsikter utifrån nya erfarenheter. Tänk på ett företag du har stor tilltro till och handlat av tidigare, vad skulle hända om det avslöjades att detta företag hade mörklagt intern korruption eller utnyttjande av arbetskraft, din uppfattning hade förändrats och du hade inte varit lika benägen att handla av dem igen.


Varumärkets styrka är att det formar din målgrupps uppfattning och beteende. Ett starkt varumärke genererar återkommande kunder, som är beredda att betala ett högre pris för din produkt och rekommenderar dig till andra, därför är ditt varumärke en av ditt företags största tillgångar.


Men hur bygger vi ett starkt varumärke om det inte är något vi själva kan ta på? Hur skapar vi en positiv uppfattning hos andra?

 

Varumärket formas genom allt vi gör som företag men vad som är återkommande hos erkänt starka varumärken är att de på ett tydligt sätt kommunicerar sin vision och mission på ett sätt som resonerar med målgruppen.

 

Känner vi att ett företags vision och värderingar stämmer överens med våra egna vill vi förknippas med dem och vara en del av deras mission.


Med det sagt kan vi återknyta till videons roll som en avgörande kontaktpunkt. Kontaktpunkterna är de ytor där företagets kommunikation möter mottagaren. Det kan vara hemsidan, inlägg på sociala medier, förpackningsdesignen, o.s.v. Alla dessa kontakter formar mottagarens uppfattning om oss och desto mer varje kontaktpunkt överensstämmer med företagets kärna, desto tydligare upplevs budskapet.


Att använda video på de olika kontaktpunkterna, vare sig det är på hemsidan, i en presentation eller på sociala medier, kan ge en enorm effekt. Mottagaren får en mänsklig kontakt med ditt företag och du kan på ett tydligt och engagerande vis lyfta fram företagets mission och samtidigt hur ni kan lösa kundens problem med er produkt eller tjänst.


Kommuniceras budskapet med video träffar det både på ett intellektuellt och emotionellt plan. Mottagaren får en tydligare och positivare bild av ditt företag, varumärket stärks och sannolikheten för att de även blir din kund, återkommande kund och även rekommenderar dig vidare ökar.

bottom of page