top of page

Därför skapar video trovärdighet

Video används traditionellt sett av företag som kommunikationsverktyg eller i marknadsföringssyfte, exempelvis för att lyfta fram ett företags produkter eller tjänster på ett tilltalande sätt mot kunden. Formatet har dock fler användningsområden och ett av dem är att skapa trovärdighet.Att trovärdighet är viktigt för ett företag råder det inga tvivel om. Alla vill göra affärer med någon dem litar på.


Föreställ dig att du behöver renovera köket därhemma. Du gör din research efter lokala renoveringsfirmor och inser ganska snabbt att de alla har erfarenhet av att renovera kök, har samma verktyg och liknande prisbild. Vem ska du välja? Du bestämmer dig för att boka möte med några av dem för att få en bättre uppfattning om hur de arbetar. Du frågar även rundor bland vänner och bekanta ifall de har någon erfarenhet av att anlita någon av firmorna och kan komma med rekommendationer.


Anta att fyra av fem firmor du möter mest pratar om centimetrar och kronor medan den femte pratar om sin passion och vikten av ett bra hantverk. Anta även att din kollega rekommenderar den femte firman och påtalar hur ambitiösa och lösningsorienterade de var.

 

Valet är inte så svårt längre, du väljer den femte firman, inte för att du i detta skede kan veta att dem är bäst utan för att du litar på dem.

 

Föreställ dig nu att det är en annan tjänst eller produkt du behöver men verksamheterna är onlinebaserade eller av andra anledningar inte har möjlighet till fysiska möten innan du bestämmer dig. Det finns inte heller någon i ditt nätverk som köpt en liknande produkt eller tjänst tidigare. Det blir mycket svårare att välja!


En video löser detta. Precis som i det första exemplet kan du med hjälp av video berätta om företagets värdegrund och mission på ett sätt som skapar förtroende. Samma värdegrund finns antagligen redan nedskriven i något dokument eller på hemsidan, men när det förmedlas med video får vi den mänskliga kontakten som krävs för att mottagaren verkligen ska ta budskapet till sig. Tänk om du kunde träffa alla era potentiella kunder i ett intimt möte där du berättar om er vision och hur ni vill hjälpa dem, förtroendekapitalet hade gått genom taket. Och det är precis vad du kan göra med hjälp av video.


Detsamma gäller för kollegans rekommendation. Med video kan ett kundcase presenteras på ett slagkraftigt sätt och mottagaren får höra från någon annan, som varit i samma situation, om hur och på vilket sätt en produkt eller tjänst löste ett liknande problem för dem.


Det är inte en slump att Steve Jobs konsekvent ställde sig på scenen och lät kamerorna rulla när Apple släppte nya produkter. Det är en sak att läsa om vad en dator klarar av, en annan sak att höra, direkt från företagets grundare, om visionen som ligger bakom alla deras produkter.

bottom of page