top of page

Därför gör vi video

Varför väljer någon att starta ett produktionsbolag och sälja videolösningar till företag? Det är knappast för ära och berömmelse, i så fall hade spelfilm eller dokumentär varit vägen att gå. För vår del handlar det inte om video över huvud taget, video är bara medlet. Det handlar i grund och botten om att vilja hjälpa andra.Vi har själva lärt oss den hårda vägen att en bra produkt eller tjänst inte räcker hela vägen för att lyckas som företag. Det spelar ingen roll vilket problem du löser eller hur behovet på marknaden ser ut, kan du inte kommunicera din lösning kommer ingen att köpa den.


De flesta entreprenörer har varit här, de ser ett behov och arbetar dag och natt för att förverkliga sin idé. När du äntligen är redo att ta sista steget och göra lanseringen tar det tvärstopp, ingen förstår storheten i det du gör och kunderna dyker inte upp.


När vi insåg detta började vi fokusera mer på kommunikation och mindre på innovation. Vi lärde oss att göra målgruppsanalyser, hur ett budskap ska paketeras för att beröra och hur ett varumärke kan använda sin röst för att få potentiella köpare att bli trogna återkommande kunder som sprider budskapet vidare.


Vi upptäckte längs med vägen att video var det överlägsna formatet för i stort sett all kommunikation, oavsett om syftet är att informera, underhålla eller väcka känslor. När vi insåg att vi hade förmågan att hjälpa andra entreprenörer och företag som är där vi tidigare varit, att kommunicera på ett mer ändamålsenligt sätt, föddes vårt produktionsbolag, Eskart Media.


Vår ambition är att göra videos som förmedlar budskap som ligger i linje med målgruppens faktiska behov. Vi tror inte på att tjata om en produkt eller tjänst, det är en förlegad metod som inte ger resultat.

 

Vi tror på meningsfull kommunikation som skapar värde för mottagaren, som får dem att faktiskt vilja interagera med avsändaren.

 

Vårt syfte och vår drivkraft är att se storheten i våra kunder och hjälpa dem övervinna hinder och nå sin fulla potential. Vi gör det genom att verkligen sätta oss in i vad de vill uppnå och hur deras budskap på bästa sätt paketeras i videoformat. Vår belöning är att få vara en del av deras framgång.


Därför gör vi videos.

bottom of page