top of page

3 fallgropar att undvika med video

Video har under de senaste åren lyfts fram som det överlägsna mediet för att stärka varumärket och öka konverteringsgraden. Trots detta är det många som inte får ut den effekt de hade önskat när de använder sig av video i sin marknadsföring även då de spenderat stora belopp på produktionen.Nedan har vi tagit fram en lista över några av de vanligaste fallgroparna. Är du medveten om och kan parera dessa är sannolikheten att du får önskat resultat av video i er marknadsföring mycket god.


Videons syfte

Det absolut viktigaste att definiera inför varje videoproduktion är dess syfte. Många företag rycks med i videohypen och får för sig att göra videos för att alla andra gör det men utan att fundera tillräckligt mycket på vilket syfte den faktiskt fyller. Resultatet kan bli ett rörigt hopkok med spretigt budskap. Dessa typer av videos har ingen given kanal och leder sällan till att mottagaren blir det ni vill att den ska bli – er kund. Börja alltid med att definiera vad målet med videon är och vilket problem den ska lösa.Val av kanal

Att välja kanal för videon är ett strategiskt beslut som ska fattas innan själva produktionen. Ska videon ligga på er hemsida, ska den publiceras som organiskt innehåll i era sociala mediekanaler eller som annons? Det är många som går i fällan att göra en video som ska ”passa överallt” för att i slutändan bli frustrerade av att resultaten endast blev marginella för alla ovanstående kanaler. Exempelvis kan en längre video fylla sin funktion på hemsidan, era besökare har valt att ta sig dit för att de uppenbart är intresserade av vad ni gör och erbjuder. Det är dock sällan en video på över minuten är funktionellt för ”kalla” mottagare på sociala medier. Det kan till och med få kontraproduktivt genomslag. Om videon håller får lågt tempo och inte är tillräckligt engagerande på kort tid kommer de flesta att sluta titta. Det innebär inte bara att ni går miste om en potentiell kund utan det ger även algoritmerna en indikation på att er video inte är relevant och de stryper spridningen av den.


En isolerad ö

Även om du definierat videons syfte och identifierat rätt kanal behöver du inta ett större helhetsperspektiv för att få maximal effekt. Avviker videon för mycket mot er befintliga kommunikation såväl visuellt som innehållsmässigt finns en risk att effekten mot mottagaren blir mindre. Videon behöver vara kompatibelt med ert varumärke i övrigt och även förstås i ljuset av er övriga kommunikation. Om den som ser videon redan är bekant med er verksamhet så bör videon vara en sömlös bricka i kommunikationen som antingen fyller funktionen att ta dem längre ner i säljtratten eller vara den avgörande pusselbiten som konverterar dem till kunder. Gör inte videon till en isolerad ö, den ska vara en integrerad del av ert befintliga ekosystem.


Potentialen med video är enorm men en produktion ska alltid föregås av en analys och ett strategiskt beslutsfattande för att få maximal effekt. Ni är välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för att diskutera hur ni kan använda er av video i er marknadsföring.

bottom of page